Kategórie      

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Úvod Obchodné podmienkyOdstúpenie od kúpnej zmluvy

Predávajúci: 

Ing. Antónia Zelenayová

L.Kossutha 595/96

07701 Kráľovský Chlmec

IČO:  48039934

DIČ: 1087204052

e:mail: info@artoniabeads.sk

 

Kupujúci:

..................................................

..................................................

..................................................

 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy č. ................................. (vypíšte číslo faktúry), a vraciam Vám tovar, ktorý som si objednal prostredníctvom Vášho internetového obchodu www.artoniabeads.sk v zmysle § 12 zákona 108/2000 Z. z. o ochrane pri podomovom a zásielkovom predaji v zmysle platných noviel, ktorý bol objednaný dňa .................... a doručený dňa ....................................

 

Žiadam o vrátenie (zakrúžkuj zodpovedajúce políčko)

- plnej hodnoty faktúry (všetok vyfakturovaný tovar je obsahom tejto zásielky)

- čiastočnej hodnoty faktúry (vraciam len časť objednávky)

 

 
Kód tovaru Popis tovaru Počet vrátených ks/balení Suma
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

Dôvod odstúpenia od zmluvy:  

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(nie je potrebné uvádzať, ale budeme radi ak odpoviete, pomôže nám to v budúcnosti)

 

Peňažné prostriedky žiadam vrátiť:

na číslo účtu: .......................................................................

IBAN:  ................................................................................

 

 

S pozdravom

 

 

Prílohy:

- vrátený tovar podľa zoznamu

- faktúra

 

 

Dátum:

 

 

 

 

 

Copyright 2016 - 2024 © ARToniabeads
Real Time Analytics